====Truong hop su dung vms-ip====58 msisdn ==============null ----59 ip ------------------null ----60 check ip------------------false Funring
  • Giới thiệu dịch vụ


Giới thiệu dịch vụ


mFunring là kênh phát thanh thông qua tổng đài IVR hoặc internet (wapsite và client cài đặt trên điện thoại) cung cấp các nội dung hấp dẫn dưới dạng âm thanh.

• Đầu số tổng đài: 9224
• Website của dịch vụ: http://funring.vn
• Wapsite của dịch vụ: http://m.funring.vn
• Logo của dịch vụ: