====Truong hop su dung vms-ip====58 msisdn ==============null ----59 ip ------------------null ----60 check ip------------------false Funring
 • Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng
Đăng ký dịch vụ
Bạn có thể đăng ký sử dụng dịch vụ theo một trong những cách sau:

STT

Cách đăng ký

Cách thao tác

1

Nhắn tin DK gửi 9224

2

Qua hệ thống USSD Bấm: *090#, bấm Gọi/Yes/Ok
Chọn Trả lời/Answer, nhập số 1, chọn Gửi/Send
Chọn Trả lời/Answer, nhập số 1, chọn Gửi/Send

3

Gọi đến 9224 >> Hệ thống trả lời tự động (IVR) Bấm 1 - Chọn tiếng Việt
Bấm 1 - Tạo tài khoản
Nhập 2 lần mật khẩu tự chọn để tạo tài   khoản.

4

Sử dụng tính năng sao chép Onekey Copy Bấm 1 và # hoặc 2 và # trên điện thoại khi nghe nhạc chờ của một thuê bao FUNRING khác.

5

Đồng ý nhận nhạc chờ do thuê bao khác tặng

Gửi tin nhắn tới 9224
DONGY_<mã xác nhận> hoặc
DONGY_<mã xác nhận>_NN

6

Tới các Trung tâm Giao dịch của MobiFone, hoặc gọi điện đến số Tư vấn giải đáp dịch vụ 9090.  

Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn thông báo việc đăng ký sử dụng dịch vụ thành công và cung cấp cho bạn mật khẩu gồm 6 ký tự. Bạn sẽ sử dụng mật khẩu này để truy nhập Web và truy nhập hệ thống IVR của dịch vụ Nhạc chờ - FUNRING.
Sau khi đăng ký dịch vụ Nhạc chờ FUNRING, bạn có 01 bản nhạc chờ mặc định (miễn phí). Bạn có thể làm phong phú thêm Thư viện nhạc chờ bằng cách tải về (mua) thêm nhiều bản nhạc chờ khác.


Các tính năng của hệ thống Nhạc chờ - FUNRING

Dịch vụ FUNRING cung cấp rất nhiều tính năng thú vị như lựa chọn nhạc chờ, copy nhạc chờ, tặng nhạc chờ, cài đặt nhạc chờ, v.v.... Khi sử dụng dịch vụ FUNRING, bạn có thể sử dụng các tính năng này bằng cách:
 • Gửi tin nhắn đến số 9224
 • Thao tác trên máy Điện thoại di động
 • Gọi đến số 9224 - Hệ thống Trả lời tự động (IVR)
 • Truy cập vào trang web www.mobifonemedia.com.vn hoặc www.Funring.vn
Nhắn tin đến số 9224
:
Soạn tin nhắn và gửi đến 9224 để sử dụng các tính năng của dịch vụ:

STT

Ứng dụng

Nội dung tin nhắn

1

Tải (Mua) bản nhạc chờ FUNRING 

1.1

Tải (Mua) 01 bản nhạc chờ FUNRING và sẽ là bản nhạc chờ mặc định.

CHON_<mã nhạc chờ>
TAI_<mã nhạc chờ>

1.2

Tải (Mua) 01 bản nhạc chờ FUNRING để chơi ngẫu nhiên.

CHON_<mã nhạc chờ>_NN

1.3

Tải (Mua) 02 bản nhạc chờ FUNRING
Bản nhạc chờ thứ 2 sẽ là bản nhạc chờ mặc định.

CHON_<mã nhạc chờ 1>
_ <mã nhạc chờ 2>

1.4

Tải (Mua) 02 bản nhạc chờ FUNRING để chơi ngẫu nhiên.

CHON_ <mã nhạc chờ 1>_
<mã nhạc chờ 2>_ NN

2 Tặng và Nhận/Từ chối bản nhạc chờ FUNRING

2.1

Tặng bản nhạc chờ FUNRING
Bạn có thể gửi tặng bản nhạc chờ FUNRING cho các thuê bao MobiFone khác.

TANG_
<Mã nhạc chờ>_
<Số thuê bao nhận>

2.2

Tặng dịch vụ FunRing với số chu kỳ như sau: 1≤Số chu kỳ≤24

FR_
<Số chu kỳ>_
<Số điện thoại nhận>

2.3

Để nhận dịch vụ FunRing do thuê bao khác tặng.

Co

2.4

Để từ chối dịch vụ FunRing do thuê bao khác tặng, bạn có thể soạn tin nhắn từ chối hoặc không trả lời trong vòng 12 giờ.

Ko

3

Tìm kiếm nhạc chờ FUNRING

3.1

Tìm kiếm nhạc chờ FUNRING tuyển chọn
Hệ thống sẽ gửi lại danh sách và mã số của Top 05 nhạc chờ FUNRING do MobiFone tuyển chọn.

TOP

3.2

Tìm kiếm theo tên nhạc chờ FUNRING
Hệ thống sẽ gửi lại tối đa 05 bản nhạc chờ FUNRING có tên  chứa < tên nhạc chờ >

TIM_TEN _ < tên nhạc chờ >

3.3

Tìm kiếm theo mã nhạc chờ FUNRING
Hệ thống sẽ gửi lại tên bản nhạc chờ  được qui định bởi <mã nhạc chờ>

TIM_MA_<mã nhạc chờ>

3.4

Tìm kiếm nhạc chờ FUNRING mới cập nhật
Hệ thống sẽ gửi lại tối đa 05 bản nhạc chờ FUNRING mới được cập nhật.

TIM_MOI

4

Tính năng quản lý thư viện nhạc chờ

4.1

Xem danh sách nhạc chờ Funring mặc định
Hệ thống sẽ gửi lại thông tin về  các bản nhạc chờ mặc định hiện tại của bạn.

MD

4.2

Xem danh sách nhạc chờ Funring trong Thư viện nhạc chờ
Hệ thống sẽ gửi lại thông tin của 05 bản nhạc chờ đầu tiên trong Thư viện nhạc chờ của bạn

DS

4.3

Thiết lập nhạc chờ Funring mặc định
Hệ thống sẽ đặt bản nhạc có mã nhạc chờ tương ứng làm bản  nhạc chờ mặc định.

DAT_<mã nhạc chờ>

4.4

Thiết lập nhạc chờ Funring mặc định cho một số thuê bao.
Hệ thống sẽ đặt bản nhạc có  mã nhạc chờ tương ứng làm bản  nhạc chờ mặc định khi số thuê bao nhất định gọi đến.

DR_<mã nhạc chờ>_<số thuê bao>

4.5.

Xóa nhạc chờ Funring khỏi Thư viện nhạc chờ
Hệ thống sẽ xóa bản nhạc có mã nhạc chờ tương ứng khỏi Thư viện nhạc chờ của bạn.

XOA_<mã nhạc chờ>

5

Tính năng chơi FUNRING ngẫu nhiên

5.1

Bật tính năng chơi FUNRING ngẫu nhiên
Tất cả các bản nhạc chờ trong Thư viện nhạc chờ sẽ được chơi ngẫu nhiên.

NN_BAT

5.2.

Tắt tính năng chơi FUNRING ngẫu nhiên
Hệ thống sẽ chọn bản nhạc chờ cuối cùng được tải về Thư viện nhạc chờ làm bản nhạc chờ mặc định.

NN_TAT

6

Đăng ký, hủy, tạm ngừng dịch vụ

6.1

Lấy lại mật khẩu

MATKHAU

6.2

Tạm dừng dịch vụ

TAMNGUNG

6.3

Kích hoạt lại dịch vụ

KICHHOAT

6.4

Hủy đăng ký dịch vụ

HUY

7

Trợ giúp

TROGIUP


Thao tác trên máy Điện thoại di động để thực hiện tính năng Copy

STT

Tính năng

Cách thao tác

 

Copy bản nhạc chờ  

1

Bạn có thể Copy bản nhạc chờ của một thuê bao Funring khác và sẽ là bản nhạc chờ mặc định của bạn. Bấm 1 và # trên điện thoại khi đang nghe nhạc chờ của một thuê bao Funring khác.

2

Bạn có thể Copy bản nhạc chờ của một thuê bao Funring khác và bản nhạc này sẽ được chơi ngẫu nhiên. Bấm 2 và # trên điện thoại khi đang nghe nhạc chờ của một thuê bao Funring khác.


Quay số 9224 và làm theo hướng dẫn của IVR để thực hiện những ứng dụng sau:
 • Nghe nhạc chờ (theo danh mục, theo mã, theo bảng xếp hạng, v.v...)
 • Tải (mua) nhạc chờ
 • Tặng nhạc chờ
 • Đăng ký/ Hủy dịch vụ/ Tạm ngừng/ Kích hoạt lại dịch vụ
Hủy dịch vụ
Bạn có thể hủy sử dụng dịch vụ theo một trong những cách sau:

  STT

  Cách hủy sử dụng

  Cách thao tác

  1

  Nhắn tin HUY gửi 9224

  2

  Qua hệ thống USSD Bấm: *090#, bấm Gọi/Yes/Ok
  Chọn Trả lời/Answer, nhập số 1, chọn Gửi/Send
  Chọn Trả lời/Answer, nhập số 2, chọn Gửi/Send

  3

  Gọi đến 9224 � Hệ thống trả lời tự động (IVR) Bấm 1-Chọn tiếng Việt
  Bấm 0-Hủy đăng ký dịch vụ

  4

  Tới các Trung tâm Giao dịch của MobiFone, hoặc gọi điện đến số Tư vấn giải đáp dịch vụ 9090.  

  5

  Sau 05 ngày bị khóa dịch vụ mà bạn chưa nạp tiền vào tài khoản đủ để sử dụng dịch vụ (chỉ áp dụng đối với thuê bao trả trước).  


  Sau khi bạn huỷ đăng ký sử dụng dịch vụ, hệ thống sẽ gửi tin nhắn xác nhận việc hủy đã hoàn thành.
Các tính năng mới

  STT

  Tính năng

  Cách thao tác

  1

  Copy bản nhạc chờ Funring để chơi ngẫu nhiên Bấm 2 và # trên điện thoại khi đang nghe nhạc chờ của một thuê bao Funring khác.

  2

  Các tính năng ngẫu nhiên khác Soạn Tin nhắntheo cú pháp sau và gửi đến 9224

  2.1.

  Bật tính năng chơi FUNRING ngẫu nhiên
  Tất cả các bản nhạc chờ trong Thư viện nhạc chờ sẽ được chơi ngẫu nhiên.

  NN_BAT

  2.2.

  Tắt tính năng chơi FUNRING ngẫu nhiên
  Hệ thống sẽ chọn bản nhạc chờ cuối cùng được tải về Thư viện nhạc chờ làm bản nhạc chờ mặc định.

  NN_TAT

  2.3.

  Tải (Mua) bản nhạc chờ FUNRING để chơi ngẫu nhiên.

  CHON_ <mã nhạc chờ>_NN

  2.4.

  Tải (Mua) cùng lúc 02 bản nhạc chờ FUNRING để chơi ngẫu nhiên.

  CHON_ <mã nhạc chờ 1>_
  <mã nhạc chờ 2>_NN

  2.5.

  Nhận bản nhạc chờ FUNRING do thuê bao khác tặng và chơi ngẫu nhiên.

  DONGY_<mã xác nhận>_ NN

  3

  Tính năng quản lý thư viện nhạc chờ

  3.1.

  Xem danh sách nhạc chờ Funring mặc định
  Hệ thống sẽ gửi lại thông tin của bản nhạc chờ mặc định hiện tại của bạn.

  MD

  3.2.

  Xem danh sách nhạc chờ Funring trong Thư viện nhạc chờ
  Hệ thống sẽ gửi lại thông tin của 05 bản nhạc chờ đầu tiên trong Thư viện nhạc chờ của bạn

  DS

  3.3.

  Thiết lập nhạc chờ Funring mặc định
  Hệ thống sẽ đặt bản nhạc có mã nhạc chờ tương ứng làm bản  nhạc chờ mặc định.

  DAT_<mã nhạc chờ>

  3.4.

  Thiết lập nhạc chờ Funring mặc định cho một số thuê bao.
  Hệ thống sẽ đặt bản nhạc có  mã nhạc chờ tương ứng làm bản  nhạc chờ mặc định khi số thuê bao nhất định gọi đến.

  DR_<mã nhạc chờ>_<số thuê bao>

  3.5.

  Xóa nhạc chờ Funring khỏi Thư viện nhạc chờ
  Hệ thống sẽ xóa bản nhạc có mã nhạc chờ tương ứng khỏi Thư viện nhạc chờ của bạn.

  XOA_<mã nhạc chờ>


Giá cước
    Bảng Giá cước

STT

Nội dung

Mức cước ( đã bao gồm VAT)

Cước nhắn tin đến số 9224 Miễn phí
Cước gọi đến IVR 9224 Miễn phí
Cước Thuê bao 9000 đ/30 ngày
Cước data khi sử dụng dịch vụ qua wapsite http://m.funring.vn Miễn phí
Cước Tải (Mua) bản nhạc chờ Chi tiết xem tại website http://funring.vn hoặc wapsite http://m.funring.vn
6 Cước Copy bản nhạc chờ
7 Cước Tặng bản nhạc chờ
8 Cước Gia hạn bản nhạc chờ

Nguyên tắc trừ cước: Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày
·   Tài khoản trừ cước
   -  Đối với thuê bao trả sau: cước thuê bao tháng, cước tải (mua), copy nhạc chờ, tặng, gia hạn nhạc chờ sẽ được ghi vào hóa đơn cước hàng tháng.
   -  Đối với thuê bao trả trước: Cước thuê bao tháng, cước tải (mua), copy nhạc chờ, tặng, gia hạn nhạc chờ được trừ trong tài khoản chính.
·   Cước thuê bao đăng ký mới
   -  Thực hiện trừ cước theo mức cước 9.000đ/30ngày.
   -  Trường hợp tài khoản của bạn không đủ 9000đ để đăng ký dịch vụ Funring, hệ thống sẽ tiến hành trừ cước từ mức cao nhất, tiếp đến các mức thấp hơn gần nhất: 4500đ / 15 ngày, 2100đ/07ngày, 900đ/03ngày, 300đ/01ngày. Nếu vẫn không trừ cước thành công ở mức thấp nhất thì thuê bao vẫn được sử dụng dịch vụ miễn phí 01 ngày và áp dụng trừ cước KH từ ngày tiếp theo theo cơ chế gia hạn.
·   Cước thuê bao gia hạn
   -  Khi kết thúc chu kỳ cước dịch vụ, hệ thống sẽ tiến hành trừ cước 9.000đ/30 ngày.
   -  Trường hợp tài khoản của bạn không đủ 9000đ để gia hạn dịch vụ Funring,hệ thống sẽ tiến hành trừ cước từ mức cao nhất, tiếp đến các mức còn lại:4500đ / 15 ngày,2100đ / 07 ngày, 900đ / 03 ngày, 300đ / 01 ngày.Nếu trừ cước không thành công hệ thống sẽ trừ cước lại trong vòng 3 ngày và trừ cước thuê bao tối đa 9.000 đ/1 lần/30 ngày.
   -  Sau các lần trừ cước thuê bao thành công hay không thành công, dịch vụ sẽ không bị hủy.
   -  Khi bạn tạm ngưng dịch vụ, hệ thống vẫn tính cước thuê bao theo quy định.
   -  Trong chu kỳ cước, nếu bạn hủy dịch vụ và đăng ký lại, hệ thống sẽ tính cước thuê bao như khi đăng ký mới.
·   Cước Tải, Tặng, Sao Chép Nhạc Chờ
   -  Cước tải nhạc chờ là 3.000đ/bài/30ngày hoặc3.000đ/bài/30 ngày.
   -  Cước tặng, sao chép nhạc chờ là 3000đ/bài/30 ngày
   -  Trường hợp thuê bao tải bài hát nhưng không đủ 5000đ để mua bài hát, hệ thống sẽ tiến hành trừ cước các mức thấp hơn gần nhất: 3000đ/bài/30ngày, 2000đ/bài/15ngày. Nếu hệ thống vẫn không trừ cước thành công ở mức thấp nhất thì thuê bao vẫn được sử dụng bài hát miễn phí 01 ngày và áp dụng trừ cước bài hát từ ngày tiếp theo theo cơ chế gia hạn.
·   Cước Gia hạn bản nhạc chờ:
   -  Hệ thống cho phép bạn lựa chọn tính năng tự động gia hạn bài hát hoặc không tự động gia hạn bản nhạc chờ qua website http://www.funring.vn hoặc wapsite http://m.funring.vn. Các bản nhạc chờ khi tải/tặng/copy/gia hạn được mặc định là tự động gia hạn với mức cước 5000đ/bài/60ngày.
   -  Đối với các bản nhạc chờ tắt tính năng tự động gia hạn, trước khi hết hạn sử dụng 03 ngày, hệ thống gửi tin nhắn thông báo ngày hết hạn và mời gia hạn sử dụng bản nhạc chờ:
   +  Nếu bạn chọn gia hạn sử dụng bản nhạc chờ, hệ thống sẽ thực hiện trừ cước và gia hạn sử dụng bản nhạc chờ thêm 60 ngày.
   +  Nếu bạn không gia hạn sử dụng, hệ thống sẽ xóa bản nhạc chờ khỏi thư viện nhạc chờ của bạn. Để được tiếp tục sử dụng bản nhạc chờ đó, bạn cần tải lại.
   -  Đối với các bản nhạc chờ bạn đã chọn tự động gia hạn, hệ thống sẽ tự động thực hiện trừ cước gia hạn bản nhạc chờ vào ngày hết hạn sử dụng của bài hát.
   +  Nếu trừ cước thành công, bạn được tiếp tục sử dụng bản nhạc chờ thêm 60 ngày.
   +  Nếu trừ cước không thành công, hệ thống sẽ thực hiện retry trừ cước gia hạn bài hát thêm 08 ngày. Khi trừ cước thành công, sẽ dừng việc thực hiện retry trừ cước trong chu kỳ với bài hát đó. Nếu trừ cước không thành công, bản nhạc chờ sẽ bị xóa khỏi thư viện của thuê bao sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn sử dụng.
   -  Nếu tài khoản của thuê bao không đủ 5000đ để gia hạn bài hát, hệ thống sẽ tiến hành trừ cước các mức thấp hơn gần nhất: 3000đ/bài/30ngày, 2000đ/bài/15ngày. Nếu hệ thống vẫn không trừ cước thành công ở mức thấp nhất thì thuê bao vẫn được sử dụng bài hát miễn phí 01 ngày và hệ thống sẽ thực hiện trừ cước lại vào ngày tiếp theo.
   -  Nếu việc trừ cước không thành công, hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo và xóa bản nhạc chờ khỏi thư viện nhạc chờ của bạn. Để tiếp tục sử dụng bản nhạc chờ, bạn cần tải lại.

Quy định khác

 • Bản nhạc chờ mặc định: Khi đăng ký dịch vụ thành công, bạn có01bản nhạc chờ mặc định (miễn phí), bản nhạc chờ nàyKHÔNGlưu vào Thư viện nhạc cá nhân của bạn. Khi trong album của bạn không có nhạc hệ thống sẽ tự động phát bản nhạc chờ mặc định.
 • Cài đặt bản nhạc chờ: Trong vòng 60 ngày kể từ khi bị hủy dịch vụ, hệ thống lưu lại tất cả các bài hát và cài đặt đang sử dụng. Hết thời hạn nói trên, hệ thống sẽ xóa dữ liệu thuê bao, để tiếp tục sử dụng dịch vụ bạn phải thực hiện đăng ký lại
 • Chính sách thanh toán và hoàn cước dịch vụ

- Sau khi đăng ký thành công dịch vụ, khách hàng thanh toán cước dịch vụ cùng thời điểm với thanh toán cước phí viễn thông của thuê bao. Trong trường hợp thuê bao đã trả phí dịch vụ, nhưng không thể sử dụng dịch vụ được thì thuê bao vui lòng liên lạc với MobiFone theo thông tin tại mục Chính sách bảo mật trên trang Funring.vn để được hướng dẫn khắc phục và xử lý lỗi.
- Trong trường hợp không thể khắc phục, xử lý được lỗi trong suốt thời gian sử dụng gói cước thì theo phản ánh của khách hàng, MobiFone sẽ xem xét và hoàn phí cho thuê bao tương ứng.